The Success Of Empyrean Xuan Emperor ซับไทย ตอนที่ 1-34

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ซับไทย

เรื่องย่อ The Success Of Empyrean Xuan Emperor ซับไทย

         หวางฟานผู้ครอบครองเทคนิคจักรพรรดิเอ็มไพเรียนซวนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะการต่อสู้ เดิมทีเป็นนักเรียนธรรมดาของสำนักฮวงจิน เพื่อล้างแค้นให้พี่ชายของเขา เขาสวมหน้ากากราชาเสือเงิน จากนี้ไปมีราชาพยัคฆ์เงินอีกหนึ่งองค์ที่คุกคามโลก ! ฉันชื่อหวางฟาน ราชาแห่งราชา ฟ่านธรรมดา สวมหน้ากาก เขาเป็นราชาแห่งพยัคฆ์เงิน ถอดหน้ากากออก เขาเป็นหวางฟานธรรมดา

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 1
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 2
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 3
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 4
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 5
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 6
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 7
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 8
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 9
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 10
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 11
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 12
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 13
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 14
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 15
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 16
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 17
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 18
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 19
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 20
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 21
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 22
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 23
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 24
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 25
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 26
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 27
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 28
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 29
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 30
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 31
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 32
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 33
The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 34