86 : Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 1-10

86 : Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย

เรื่องย่อ 86 : Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 1-10

สาธารณรัฐซันแมกโนเลียถูก จักรวรรดิ ซึ่งเป็นดินแดนข้างเคียงส่งจักรกลรบไร้พลขับ ลีเจี้ยน เข้ามาทุกวัน ทำให้มีการตอบโต้ด้วยอาวุธแบบเดียวกัน โดยไม่มีใครสูญเสีย แต่ความจริงในสาธารณรัฐที่มี 85 เขต ยังมีเขตที่ 86 ที่ไร้ตัวตน ให้พวกหนุ่มสาวอันถูกตีตราว่าเป็นพวก เอทตี้ซิกซ์ ได้เข้าต่อสู้ในฐานะ “จักรกลมีพลขับ” เสี่ยงชีวิตสู้กับพวกจักรวรรดิ

86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 1
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 2
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 3
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 4
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 5
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 6
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 7
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 7.5
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 8
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 9
86: Eighty Six Part 2 เอทตี้ซิกซ์ ซับไทย ตอนที่ 10