อนิเมะ K Project เค โปรเจค ภาค1 ตอนที่ 1-13 ซับไทย

K Project เค โปรเจค ภาค1

เรื่องย่อ เค โปรเจค ภาค1 ในโลกมีกลุ่มผู้มีพลังเหนือธรรมชาติอยู่ ดูอนิเมะ มีอยู่ทั้งหมด 7 กลุ่มและมีสีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม ผู้นำของแต่ละสี จะถูกเรียกว่า “ราชา” ยาชิโระ อิซานะ เป็นนักเรียนธรรมดาของโรงเรียนมัธยมปลายอะชินะกะที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เชื่อม ต่อกับเมืองชิซุเมะ เมืองชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 1 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 2 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 3 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 4 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 5 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 6 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 7 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 8 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 9 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 10 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 11 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 12 ซับไทย

K Project เค โปรเจค (ภาค1) ตอนที่ 13 ซับไทย