อนิเมะ K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 1-13 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2

เรื่องย่อ การกลับมาของราชา ภาค2 k project return of kings ภาคใหม่ของเรื่อง ดูอนิเมะ K Project กล่าวถึง กลุ่มผู้มีพลังเหนือธรรมชาติอยู่ มีอยู่ทั้งหมด 7 กลุ่มและมีสีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม ผู้นำของแต่ละสี จะถูกเรียกว่า “ราชา”

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย

K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 13 ซับไทย